Klaasi kvaliteedi hindamine

image_pdfimage_print
 1. Kõverpeegelpilt tavaklaasi puhul: lihtne, pindamata float-klaas ei tohi põhjustada kõverpeegeldumist vaatamisel 45° nurga alt ja 4,5 m kauguselt.Peegelduse moondumatus peab karastatud- ja lamineeritud klaasi puhul vastama kinnitatud EN-standarditele. Klaaspakettide puhul võib peegelpilt olla erinev, sest klaas paindub õhurõhu ja temperatuuri toimel. See on täiesti tavaline ja näitab klaaspaketi õhukindlust. Sellise ilmingu ära hoidmiseks peaks kasutama välimise klaasina paksemat klaasi.  
   
 2. Pinnaveana ei ole lubatud nn.selged nähtavad kriimustused. Kriimustused ja kahjustused klaasil mida on raske märgata kontrollimisel 2m kauguselt tavalises päevavalguses ja vaadates klaasi 90 kraadise nurga all on lubatud
   
 3. Klaasi matistumine: aluselised vesilahused võivad purustada klaasipliidioksiid-võrgu, kui aluseline lahus mõjutab klaasi pinda pikka aega. Sel juhul moodustub happesilikaat, mille tulemusel klaas kaotab oma läike ja selle läbipaistvus väheneb. Klaasi ehitus on lagunenud ja klaas näeb välja nagu hallika kihiga pinnatud,selline matistumine pole lubatud. Pinnatud klaasi puhul võib esineda “matistumist” teatud valgustustingimustes, mis on iseloomulik tootele ja sel juhul lubatud.
   
 4. Interferentsi-efekt: float-klaas on läbipaistev, ühtlase pinnaga, värvitu või värviline klaas, millel on samasuunalised ühtlased pinnad. Klaaspakettide puhul võib eelmainitu ilmneda optilise interferentsina, mis meenutab vikerkaart, nn. Brewsteri triipudena / Newtoni rõngastena / Jamini peegeldustena. Sellist optilist efekti ei peeta kvaliteediveaks.
   
 5. Anisotroopia-efekt: kuum-karastutud klaasi puhul esineb klaasi pind- ja siseosadel erinev pinge, mistõttu klaasil tekib polariseeritud valgus nn. kahekordse valgus-murdumisega alasid. See võib esineda teatud loomulikes valgustustingimustes nõrgalt nähtavate laikudena, “leopardi imitatsioonina”. Sellist optilist efekti ei peeta kvaliteediveaks.
   
 6. Eriti hea U-näitajaga (soojusisolatsioonivõime) klaaspakettidel võib teatud tingimustes tekkida paketi välispinnale kondensatsiooni tõttu niiskus. Seda füüsikalist nähtust ei peeta kvaliteediveaks.
   
 7. Klaasipinnad peavad olema puhtad, kui neid statsionaarselt üksteise külge kinnitatakse. Pindadel võib esineda üksikuid ebaolulisi võõrosakesi, aga mitte suuremaid laike ega mustusetriipe või kihistunud mustust. Mustusetäpid ja triibud on lubatud, kui neid kontrollimisel 2m kauguselt tavalises päevavalguses ja vaadates 90kraadise nurga all pole nähtavad.
   
 8. Käesolevad juhised puudutavad ehitusklaasi, töödeldud klaastooteid, nagu näiteks karastatud ja lamineeritud klaas ning klaaspakettelemendid. Toodete kvaliteet vastab tarnimise ajal kehtivate standardite, RT-kaartide ja RYL nõuetele. Klaaspakettide osas kehtivad EN 1279-standardi ja sellega seotud erijuhise EO 332 nõuded.
  Sõltumatu kolmas isik määrab vaidluste puhul eriklaasi (mh. pinnatud klaas ja tuletõkkeklaas) kvaliteedi juhul, kui standard puudub.
  Klaasi kvaliteeti kontrollitakse, kui selgesõnaliselt pole teisiti mainitud, kahe (2) meetri kauguselt (risti klaasi suhtes) tavalises päevavalguses. Tavaliseks päevavalguseks loetakse päikeselist päeva, aga päike ei tohi otse klaasi peale paista ega suurendada võimalikke defekte.