Klaasi käsitlemine ja ladustamine

image_pdfimage_print

Klaasi käsitlemine

Kuna klaas on õrn ja purunemisaldis materjal, tuleb sellega tingimata ettevaatlikult ringi käia. Isegi lühiajaline päikesevalguse kätte jätmine lammutamise või paigaldamise ajal võib klaasile põhjustada termošhoki, seega tuleb temperatuuri tõusmisel klaasi kaitsta.

Servad on klaasi kõige nõrgem koht. Suuremõõduliset klaaside tõstmisel,teisaldamisel ja ümber kantimisel tuleb kasutada iminappasid. Kantimise aluseks tuleb kasutada pehmet materjali nagu näiteks puit, kumm või muud vastav materjal. Klaasi ääred ei tohi puutuda kokku kõva materjaliga, nagu näiteks metall, kivi või muu vastav .

Klaasi ladustamine

Klaasi tuleb alati säilitada püstasendis ning klaasi serv tuleb asetada horisontaalalusele, mis peab olema kuiv ja pehme (puit, plastik, kumm, jne.). Alus ei tohi vahetult maapinnal olla, et niiskus läbi ei pääseks ega klaasi kahjustaks. Klaasi tuleb kaitsta päikesevalguse, vihma, tsemenditolmu, keevitussädemete eest ning pikemaajalisel säilitamisel tuleb klaasi hoida kuivas ja ventileeritavas ruumis, et ei tekiks klaasi tuhmistumist- ega “klaasihallitustohtu”. Lühiajalisel ladustamisel tuleb klaasi säilitada eelmainitud viisil ning hoolitseda piisava ventilatsiooni eest. Transpordialustel asuvat klaasi tuleb kaitsta päikesevalguse eest, mis võib tekitada termošhoki, eriti tulekindlat ja lamineeritud klaasi tuleb ladustada sisetingimustes ja kaitsta niiskuse ning külma eest.