Klaaspakettide garantiitingimused

image_pdfimage_print

1. Klaaspaketi tootja annab tema poolt valmistatud standardkonstruktsiooniga ja ehitusotstarbeks kasutatavale kahe klaasiga (2K) ja kolme klaasiga (3K) klaaspaketile viie (5) aastase garantii ning liikuvale seadmele kolme (3) aastase garantii klaaspaketi klaasidevahelise niiskus- ja tolmukindluse kohta.

2. Garantiiaeg algab toote üleandmise kuupäevast, aga projektijärgsete tarnete puhul algab garantiiaeg alles töövõtu või objekti vastuvõtukuupäevast.
Garantiitingimuste alusel ei vastuta klaaspaketitootja tootekahjustuse eest, kui ta peab tõenäoliseks, et kahjustus tekkis õnnetusjuhtumi või sellega võrreldava juhtumi või tingimuste tõttu, mille eest vastutab mõni muu osapool.

Garantii eeldab et:

 • klaaspaketi kinnitus vastab kehtivatele standardnõuetele
 • klaaspaketile ei rakendu erakorralist koormust, nagu näiteks ehitise kandekonstruktsioonist lähtuvaid koormusi
 • klaaspaketi raami ja vuugitäitematerjali hooldatakse regulaarselt tootja poolt antud juhiste järgi
 • klaasipindu ei tohi värvida ning kinnitada neile teipe, kilesid, jms.

3. Sellistest tootmis- ja toorainedefektidest, millised ilmnevad juba kasutuselevõtmisel või vastuvõtukontrolli käigus, tuleb viivitamatult teatada tootjat ning toodet ei tohi ilma tootjapoolse nõusolekuta kasutada.

4. Vigase klaaspaketi asemele tarnitud klaaspaketi garantii kehtimisaeg lõpeb siis, kui oleks lõppenud asendatud klaaspaketi garantiiaeg.
Teised elemendid, v.a. niiskus- ja tolmukindluse kohta antud garantii alla käivad klaaspaketid, toimetatakse klaaspaketi ostnud ettevõttele või klaaspaketi paigalduskohta.

5. Garantii ei kehti erikonstruktsiooniga või eritingimustes olevatele klaaspakettidele järgmistel juhtudel:

 •  klaasiks muu kui float-klaas
 • vaheliistu nimilaius väiksem kui 6mm või
 • suurem kui 15mm, kui klaasi nimipaksus on väiksem kui 3mm
 • vaheliistu nimilaius väiksem kui 6mm või suurem kui 20mm, kui klaasi nimipaksus on suurem või võrdne 4mm-ga
 • klaaspaketi vorm erineb täisnurksest
 • klaaspakett on paigaldatud eritingimustes (saun, testimislaboratoorium, külmhoone, tehas, jms.), kus on tavalisest erinevad küttest, niiskusest, rõhust või kemikaalidest põhjustatud tingimused või erineb paigaldus üldtunnustatud paigaldusjuhistest. (SFS / EN-standardid ja RT-kaardid)

6. Akna pikaajalise funktsionaalsuse tagamiseks, tuleb pidevalt hoolitseda klaaside ja klaaspaketti ümbritsevate konstruktsioonide hea seisukorra eest. Puitakende puhul vajab puidupindade töötluskiht, isolatsioonimaterjal klaasikihtide kinnitamisel ja hinged pidevat kontrolli ja hooldust. Vajadusel parandatakse klaaside isolatsioonimaterjal ja kinnitus ning töödeldakse puitpinnad uuesti üle.

7. Klaaspakettakende järelkontrolli ja hoolduse käigus tuleb mh. pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele:

 • klaasi ja raamikonstruktsiooni vahel tuleb isolatsioonimaterjal vajadusel uuendada
 • klaasikihtide kinnitus tuleb vajadusel parandada ja pinnad üle käia või vajadusel uuesti töödelda
 • raamikonstruktsiooni pinnad tuleb teatud aja tagant regulaarselt üle töödelda
 • künniseruumis tuleb tagada ventilatsioon

8. Garantiil põhinev nõue tuleb esitada klaaspaketi tootjale enne garantiiaja möödumist.
Garantiitingimuste alusel esitatud parandusnõue või veateade peab sisaldama kontrollimisobjektiks oleva kinnistu aadressi ja kontaktisiku kontaktandmeid ning võimalusel:

 • klaaspaketimärgistust, kust selgub tootmisaasta ja klaaspaketi tootja või tootemark
 • klaaspakettide arvu, mida teade puudutab
 • klaasimõõdud: laius ja kõrgus (mh. ühikutena)
 • reklamatsiooni sisu, täiendatud lihtsa joonisega kahjustustest
 • algtarnija tellimusnumber ja tellimiskuupäev
 • klaaspaketi liigimärgistus