PVC akna kasutus- ja hooldusjuhend

image_pdfimage_print

AS KLAASMERK plastikakna kasutus -ja hooldusjuhend. Garantiitingimused.

Selleks, et võiksite kaua oma plastikakendest rõõmu tunda, lugege enne akende kasutusele võtmist kasutus- ja hooldusjuhend hoolikalt läbi. Lisaks käesolevale juhendile tuleb Teil tutvuda ka MACO Multi Matic või SCHÜCO Vario Tec suluse kasutus- ja hooldusjuhenditega.
Juhul kui Te ei saa antud juhenditest piisavalt teavet, pöörduge AS Klaasmerk müügiosakonda
telefonil 6599250 või küsige informatsiooni aadressil klaasmerk@klaasmerk.ee.

NB! Akent ei tohi pärast paigaldamist 6 tundi avada, kuna tardumata motaaživaht võib
hiljem tekitada probleeme akna funktsioneerimisele.
1. Pärast paigaldamist:
 -Eemaldage akna raamidelt ja sulustelt krohv, pahtel, värv ja muu praht, mis võib hiljem akna avatavate osade
vahele sattuda või mida on hiljem raske eemaldada. Kriimustuste ja muude vigastuste vältimiseks ärge kasutage
teravaid esemeid või abrasiivseid aineid (pilt 9)
– Paigalduse ajaks võivad olla aknal raami ja lengi vahele paigaldatud distantsklotsid (oranžid või valged) vältimaks
paigaldusvahust tekkida võivat lengide deformatsiooni, 24 tunni möödumisel võite aknad avada ja klotsid
eemaldada.
– Profiilide kaitsekiled tuleb eemaldada 3 kuu jooksul pärast akna paigaldamist. Hiljem võib kaitsekilede
eemaldamine olla raskendatud (pilt 1)
– Kahjustuste vältimiseks klaasi ja profiilide pinnal tuleb aknad enne järgnevate tööde teostamist (krohvimine,
viimistlus) katta kilega.
– Tuleb vältida: keevituspritsmete, lõike- ja lihvimissädemete sattumist klaasile ja raamile (kuum metall söövitub
klaasi pinnale)
– Tuleb vältida betooni ja segu sattumist klaasi ja raami pinnale. Tekkinud kahjustused tuleb koheselt veega maha
pesta. Hilisem puhastamine võib tekitada klaasile kriimustusi ja lubja ning tsemendi jäljed ei tule klaasilt maha
(jäävad matistunud laigud ja nired)
– Peale järeltööde teostamist eemaldada klaasidelt ja raamidelt kattekiled ja kleebised
– Keelatud on ladustada ehitus ja muid materjale vastu klaasi pinda( võivad tekkida klaaside termilised pinged,
purunemised ja kriimustused). Ka hilisema ekspluatatsiooni käigus ei ole lubatud kõrvaliste esemete( padjad, tekid,
plakatid jne) hoidmine vastu klaasipindu.
– Kõik klaasidele pealekleebitavad päikesekaitsekiled ja dekoratsioonid; markiisid väljas; ribikardinad ja rulood, mis
on lähemal kui 50 mm klaasipinnast ning aknapaledest ja puudub normaalne õhu liikumine võivad põhjustada
klaaside ebaühtlase kuumenemise. Tekivad termilised pinged ja klaasid võivad puruneda. Klaaside termilist
purunemist ei käsitleta garantiina.
– Lükandite (v.a. LivIngSlide) alumine siin tuleb toestada enne kasutusele võtmist.
2.Akende puhastamine ja hooldamine
Akende puhastamine:
– akende hooldusel tuleb aknaraami ja tihendeid puhastada igal aknapesul. Pesemisel kasutage neutraalset
puhastusvahendit ja vett, kuivatamisel kasutage pehmet rätikut. Abrasiivsete puhastusvahendite kasutamine ei ole
lubatud. (pilt 10).
– vältida tuleb liigse vee sattumist aknalaudadele. Liigne vesi võib kahjustada aknalaudu ja need punsuvad
– kipsi-, pahtli- ja krohvijäätmed eemaldage puit -või plastpahtlilabidaga ( ainult juhul kui pesemine ei aita)
– plekkide eemaldamiseks kasutage Schüco hoolduskomplekti
– staatilise laengu vältimiseks kasutage antistaatikut
Akent ei tohi puhastada:
– teravaotsaliste tööriistadega( noad, metallpahtlilabidad, terasvill, liivapaber jms.), mis kahjustavad akna pealispinda
(pilt 9)
– agressiivsete puhastusvahendite või lahustega (nitrolahusti, küünelakieemaldaja jne), mis põhjustavad
aknaprofiilide pealispinnale jäädava kahjustuse
Akende hooldus:
Peale tavapärase puhastuse peaksite tegema oma plastikakendele igal aastal ka väikese ülevaatuse. See tagab Teie
akna pikaealise tõrgeteta funktsioneerimise.
– veeäravooluavade puhastamiseks kõrvaldage tolm ja mustus aknalengi seest tolmuimejaga, puhastage ummistunud
avad puu -või plastikpulga abil (pilt 14)
– tihendite hoolduseks tuleb neid määrida vaseliini või spetsiaalse rasvapulgaga. Seeläbi säilitavad tihendid elastsuse
ning ei kleepu
Teie aknal võib olla kasutatud Schüco Vario Tec fiibersulust või Maco Multi-Matic metallsulust. Informatsiooni
selle kohta leiate ostudokumentidest või akna visuaalsel vaatlusel.
Akende avanemise ja sulgemise ning hoolduse kohta leiate informatsiooni Maco Multi
Matic või Schüco Vario Tec sulustuse kasutus-hooldusjuhenditest.
3. Turvalisus kasutamisel ja pikk kasutusiga
– akna avamisel ja sulgumisel ärge jätke käsi akna raami ja lengi või pale vahele
– avatud akna puhul on keelatud lingi asendit muuta. Enne lingi asendi muutmist sulgege aken
– ärge asetage takistavaid esemeid raami ja lengi vahele
– vältige tuuletõmbuse korral akna jätmist pöördasendisse
– keelatud on akna raamile riputada lisakoormusi
– lastega peredele soovitame tellida akendele lapselukk või lukustatav link, ärge jätke lahtise akna korral lapsi
järelvalveta
– aken on turvaliselt kinni ainult lingi lõpuni keeratud asendis
– suurte akende ja uste pikaajalisel küljele lahti hoidmisel soovitame akna- või ukseleht toestada. Toestamine on
vajalik akna- või ukselehe kaalust tingitud vajumiste vältimieks
4. Klaaspakettide kvaliteedi visuaalne hindamine
Klaaspakettide kvaliteedi hindamisel lähtutakse rahvusvahelistest normidest ja juhenditest (RYL, RT kaardid,
Soome, Saksa ja Taani normdokumentidest.)
– hinnatavaid elemente vaadeldakse päevavalguses seestpoolt 2 m kauguselt risti klaasi pinnaga, kusjuures on
eristatud pakettide ääre- ja keskala.
– Ääreala laius on 10 % iga külje laius ja kõrgusmõõdust. Äärealas on lubatud vea suuruseks 5×2 mm vahekaugusega
üle 200 mm . Veamõõtude kogusumma ei tohi ületada 40 mm. Äärealas on lubatud mullid, täpid plekid 1m2 klaasi
kohta läbimõõduga kuni 3 mm maksimaalselt 4 tk.
– Keskalas on lubatud vea suurus 5×2 mm iga 200 mm kohta. Vigade summa kokku ei tohi olla rohkem kui 20 mm.
Keskalas on suurema kui 1 m2 klaasi serva iga jm kohta lubatud (mullid, täpid plekid ) üks kuni 3 mm -ne defekt.
Klaaspakettide välispinnale tekkiv kondensaat ei ole klaaspaketi või akna defekt , vaid füüsikaline nähtus ning ei
lahendata garantiikorras.
Garantiitingimused
– aknale antav garantii on 2 aastat( vt. Töövõtulepingu üldtingimused) kui ei ole lepingus märgitud teisiti
– aknale antav garantii on jõus ainult käesoleva „ AS Klaasmerk plastikakna kasutus- hooldusjuhendi“ järgimisel
– aknale antav garantii on jõus ainult „Paigaldusjuhendile“ ja ehitusnormidele vastava paigalduse korral
– aknale antav garantii on jõus ainult ostudokumentide olemasolu korral