PVC akende garantiitingiumused

image_pdfimage_print

1. Aknale antav garantiiaeg on vastavalt VÕS –le kaks aastat, kui lepingus ei ole määratud teisiti. Garantiiaeg algab akna ostjale üleandmisest (teostatud tööde vastuvõtmisest ostja poolt). Garantiiajal tootele tehtud parandused ei pikenda tootele esialgselt antud garantiiaega. Akna kvaliteedi hindamisel lähtutakse SCHÜCO International KG poolt väljatöötatud toote valmistusjuhendist ja garantiidokumendist ning klaaspaketitootja poolt kinnitatud ehitusklaasi ning klaaspakettelementide kvaliteedi hindamise juhistest.

2. Aknale antav garantii kehtib akna sihipärase kasutamise ja hooldamise korral (vastavalt kasutus-ja hooldusjuhendile) ning ostu tõendava dokumendi olemasolu korral:

 • PVC materjali keemilise vastupidavuse, värvipüsivuse, valguse- ja ilmastikukindluse kohta
 • aknatihendite ilmastikukindluse kohta
 • sulustussüsteemi (näiteks lingid, hinged, lukud) töökindluse kohta
 • aknanurkade keevisliidete mittepurunemise kohta
 • akna veepidavuse kohta
 • klaaspaketi niiskus-ja tolmukindluse kohta

3. Aknale antav garantii ei kehti :

 • aknas kasutatavate materjalide pinnavigastuste (näiteks: kraaped, muljumised) puhul, kui need on tekkinud peale toote vastuvõtmist ostja (tellija) poolt
 • plastakende kasutus-ja hooldusjuhendi eiramise puhul
 • vandalismi ja muu füüsilise vägivalla puhul
 • klaaspakettide pragunemise ja purunemise puhul
 • akna ja klaaspakettide pinnavigastuste (muude defektide) puhul, mis ei ole visuaalselt märgatavad 2 meetri kauguselt tavalise (loomuliku) valgustatuse korral vaadatuna 90 nurga all (otsesuunas vastu klaasi)
 • akna klaasile kleebitud päikesekaitsekilede ja dekoratsioonide jne., aknale paigaldatud ribikardinate ja ruloode mis on lähemal kui 50 mm klaasipinnast, markiisid väljas korral. Õhuliikumise taksitamine klaasil võib tekitada klaaside ebaühtlase kuumenemise millega kaasnevad termilised pinged ning klaasid võivad puruneda.

4. AS KLAASMERK ei vastuta üldehitustööde käigus omavoliliselt akna paigaldusankrute ja paigalduskiilude eemaldamisest tekkivate soojakadude, läbipuhete ja akna omaduste mittevastavuse eest.

5. Toote kasutusjuhend on saadaval AS Klaasmerk kodulehel.

6. Kõikidest tootel ilmnenud defektidest tuleb akna valmistajale teatada kirjalikult. Garantii ja kvaliteedi küsimustes palume pöörduda AS KLAASMERK müügiosakonda või helistada telefonil 6599230.