Eristyslasien takuuehdot

image_pdfimage_print
 1. Eristyslasin valmistaja antaa valmistamalleen vakiorakenteiselle ja rakennustarkoituksessa käytettävälle kaksilasiselle (2K) ja kolmelasiselle (3K) eristyslasille viiden (5) vuoden takuun ja liikkuvalle laitteelle kolmen (3) vuoden takuun koskien eristyslasin lasien välistä kosteuden- ja pölynkestävyyttä.
 2. Takuuaika alkaa tuotteen luovutuspäivästä, mutta projektin jälkeisissä toimituksissa takuuaika alkaa vasta urakan tai kohteen vastaanottopäivästä.
  Takuuehtojen mukaan eristyslasin valmistaja ei vastaa tuotteen vahingoittumisesta, jos on todennäköistä, että vika aiheutui sellaisen onnettomuustapauksen, siihen verrattavan tapauksen tai olosuhteiden vuoksi, josta vastaa joku muu osapuoli.

Takuu edellyttää, että

 • eristyslasin kiinnitys vastaa voimassa olevia standardivaatimuksia
 • eristyslasiin ei kohdistu erityistä kuormitusta, kuten esimerkiksi rakennuksen kantavasta rakenteesta aiheutuvaa kuormitusta
 • eristyslasin puitetta ja saumantäytemateriaalia huolletaan säännöllisesti valmistajan antamien ohjeiden mukaan
 • lasipintoja ei saa maalata eikä niihin saa kiinnittää teippejä, kalvoja tms.
 1. Sellaisista valmistus- ja raaka-ainevioista, jotka ilmenevät jo käyttöönoton tai vastaanottotarkastuksen yhteydessä, on ilmoitettava viipymättä valmistajalle eikä tuotetta saa käyttää ilman valmistajan suostumusta.
 2. Viallisen eristyslasin tilalle toimitetun eristyslasin takuun voimassaoloaika päättyy silloin, kun korvatun eristyslasin takuuaika olisi päättynyt.
  Muut elementit, lukuun ottamatta kosteuden- ja pölynkestävyyttä koskevaan takuuseen kuuluvia eristyslaseja, toimitetaan eristyslasin ostaneelle yritykselle tai eristyslasin asennuspaikalle.

 3. Takuu ei koske erikoisrakenteita tai eristyslaseja seuraavissa tapauksissa:
 • lasina on muu kuin float-lasi
 • välilistan nimellisleveys on alle 6 mm tai
 • yli 15 mm, jos lasin nimellispaksuus on alle 3 mm
 • välilistan nimellisleveys alle 6 mm tai yli 20 mm, jos lasin nimellispaksuus on 4 mm tai yli
 • eristyslasin muoto poikkeaa suorakulmaisesta
 • eristyslasi on asennettu erikoisolosuhteisiin (sauna, testilaboratorio, kylmävarasto, tehdas tms.), jossa on tavallisesta poikkeavat lämmityksen, kosteuden, paineen tai kemikaalien aiheuttamat olosuhteet tai asennus poikkeaa yleisesti hyväksytyistä asennusohjeista. (SFS/EN-standardit ja RT-kortit)
 1. Ikkunan pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi lasien ja eristyslasia ympäröivien rakenteiden hyvästä kunnosta on huolehdittava jatkuvasti. Puuikkunoissa jatkuvaa tarkkailua ja huoltoa tarvitsevat puupintojen käsittelykerros, eristysmateriaali lasikerrosten kiinnityksessä ja saranat. Tarvittaessa lasien eristemateriaali ja kiinnitys korjataan ja puupinnat käsitellään uudelleen.
 2. Eristyslasi-ikkunoiden jälkitarkastuksen ja huollon aikana tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
 • Lasin ja puiterakenteen välinen eristemateriaali on uusittava tarvittaessa.
 • Lasikerrosten kiinnitys on korjattava ja pinnat on käsiteltävä uudelleen tarvittaessa.
 • Puiterakenteen pinnat tulee käsitellä uudelleen tietyin väliajoin.
 • Kynnystilan ilmanvaihto on varmistettava.
 1. Takuuseen perustuva vaatimus tulee esittää eristyslasin valmistajalle ennen takuuajan päättymistä.
  Takuuehtojen perusteella esitetyn korjausvaatimuksen tai vikailmoituksen on sisällettävä tarkastuskohteena olevan kiinteistön osoite ja yhteyshenkilön yhteystiedot ja tarvittaessa seuraavat tiedot:
 • eristyslasin merkintä, josta ilmenee valmistusvuosi ja eristyslasin valmistaja tai tavaramerkki
 • ilmoitukseen liittyvien eristyslasien lukumäärä
 • lasin mitat: leveys ja korkeus (myös yksiköt)
 • reklamaation sisältö ja yksinkertainen piirros vahingoista
 • alkutoimittajan tilausnumero ja tilauspäivä
 • eristyslasin tyyppi.