U-arvo

image_pdfimage_print

Eristyslasien lämmönläpäisykerroin eli U-arvo on lämmöneristyksien vertailussa käytettävä mittayksikkö, joka kertoo numeroarvona lämmönläpäisyn määrän sisältä ulospäin.

Ominaisuuksiltaan samat lasin ja rakenteen U-arvot eroavat ulkolämpötilan ja kattokallistuksen muuttuessa. Tämän vuoksi vertailut on tehtävä samoissa olosuhteissa. EN 673 -standardissa U-arvo määritetään olosuhteissa, joissa lasien välisen tilan lämpötila on +10 astetta ja lasipintojen lämpötilaero on 15 astetta. Kun lämpötilaero kasvaa, myös U-arvo muuttuu. Lämpötilaerojen kasvaessa kaksinkertaisen selektiivilasin U-arvon suhde vähenee verrattuna kolminkertaisen eristyslasin U-arvoon.

Mitä matalampi U-arvo, sitä pienemmät lämmityskustannukset. Ikkunan lasiosan U-arvojen pieneneminen ei tarkoita ainoastaan pienempiä lämmityskustannuksia vaan myös mukavampaa sisäilmaa.

Jos rakennuksen sisäilma koskettaa viileitä lasipintoja, ilma jäähtyy ja sen tiheys kasvaa. Viileät ilmamassat ovat raskaampia kuin lämpimät ilmamassat ja vajoavat alaspäin. Ilmamassojen liikkeet, jotka ovat nopeampia kuin 0,15 m/s, luovat epämiellyttävän läpivedon tunteen. Näin ollen alhainen U-arvo voi vähentää ilmamassojen virtausta ja tekee ikkunalasien läheisyydessä oleskelusta mukavampaa.
Jotta ikkunan läheisyydessä ei tuntuisi vetoa 22 °C:n lämmössä, ikkunan sisälasin lämpötilan tulisi olla 14 astetta.

Sisälasin 14 asteen pintalämpö saavutetaan 1-kertaisella lasilla, jos

ulkolämpötila on +10 astetta
tavallisella kaksinkertaisella lasilla +2 °C:n ulkolämpötilassa
kolminkertaisella lasilla –5 °C:n ulkolämpötilassa
kaksinkertaisella selektiivilasilla –15 °C:n ulkolämpötilassa
kolminkertaisella selektiivilasilla –26 °C:n ulkolämpötilassa.

Sisälasin pintalämpötilat riippuvat näin ollen sisä- ja ulkolämpötiloista, mihin vaikuttaa jossain määrin myös tuulen nopeus.

Yhden asteen muutos huoneen lämpötilassa merkitsee talon koko vuoden lämpöenergian kulutuksessa 5 %:n muutosta.