Ääneneristyslasit

image_pdfimage_print

Müra summutavad klaasid - Klaasmerk

Mitä ääneneristyslasit ovat?

Kuten nimikin kertoo, ääneneristyslasit ovat (yleensä) laminoituja laseja, joiden välissä on ääntä vaimentava pinnoite. Näiden erikoislasien valmistaminen on vaativaa työtä, jossa on huomioitava sekä lasien paksuus että eristyslaseissa lasien välinen etäisyys, sillä molemmat tekijät vaikuttavat äänieristyksen tehokkuuteen.

Missä ääneneristyslaseja voi käyttää?

Ääneneristyslasit sopivat niin asuntoihin, omakotitaloihin kuin toimistorakennuksiin, siis lähestulkoon kaikkialle, missä tarvitaan parempaa äänieristystä. Vaikka ääneneristyslasia käytetään lähinnä eristyslaseina, sitä voi käyttää myös monoliittilasina. Eristyslasissa ääntä vaimentava vaikutus on luonnollisesti suurempi.

Tekniset tiedot:

Ääneneristyslasit ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan ainutlaatuiset, mutta olennaista on tietää, että äänieristys paranee, kun käytetyt lasit ovat paksuudeltaan erilaisia. Laminoimalla yhteen useita laseja taivutusjäykkyys pienenee ja yli 1000 Hz:n äänien värähtely vähenee huomattavasti. Kaksi 4 mm:n paksuista yhteen laminoitua lasia vaimentavat korkeataajuisia ääniä tehokkaammin kuin yksi 8 mm:n paksuinen monoliittilasi.

Äänieristys jaetaan kolmeen eri luokkaan: Rw, Rw + C ja Rw + Ctr taajuusalueella 100–3150 Hz.

Rw: yleiset keskitaajuiset ympäristön äänet (puhe, musiikki, radio, TV).

Rw + C: keski-/korkeataajuiset äänet (nopea maantie- ja rautatieliikenne).

Rw + Ctr: pieni-/keskitaajuiset äänet (raskas liikenne, lentoliikenne, tanssimusiikki, tietyt teollisuudenalat).

Melun lähteestä aiheutuneen melutason ja lasin äänenvaimennusominaisuudet määräytyvät siis taajuuksien mukaan.

Ääneneristävyys

Rakenteen ääneneristävyydettä määriteltäessä on tärkeää selvittää ihmisen kyky havaita eroja ääneneristävyydessä. Alla olevassa taulukossa on yleiskatsaus keski- ja matalataajuisten äänten havaitsemisesta.

Äänitason muutos

Testattu ero: Keskitaajuinen ääni

Testattu ero: Matalataajuinen ääni

± 1 dB 

Ei merkittäviä muutoksia

Melko huomaamaton muutos

± 3 dB 

Melko huomaamaton muutos

Huomattava muutos

± 5–6 dB 

Huomattava muutos 

Kaksinkertainen muutos

± 8–10 dB   

Kaksinkertainen muutos

 

Tekemiämme töitä: