Lasin laadun arviointi

image_pdfimage_print
 1. Tavallisen lasin kovera peilikuva: yksinkertainen, päällystämätön float-lasi ei saa aiheuttaa koveraa heijastusta 45 ° kulmasta katseltuna ja 4,5 m:n etäisyydeltä. Peilikuvan vääristymättömyyden on karkaistussa ja laminoidussa lasissa vastattava hyväksyttyjä EN-standardeja. Eristyslaseissa peilikuva voi olla erilainen, sillä lasi taipuu ilmanpaineen ja lämpötilan vaikutuksesta. Tämä on täysin normaalia ja kertoo eristyslasin ilmatiiviydestä. Kyseisen ilmiön voi estää käyttämällä ulommaisena lasina paksumpaa lasia.  
   
 2. Pintavikoina ei sallita ns. selviä näkyviä naarmuja. Sallittuja ovat sellaiset naarmut ja vauriot lasissa, joita on vaikea havaita 2 m:n päästä tavallisessa päivänvalossa ja katsomalla lasia 90 asteen kulmasta.
   
 3. Lasin samentuminen: emäksiset vesiliuokset voivat hajottaa lasin lyijydioksidiverkon, jos emäksinen liuos vaikuttaa lasin pintaan pitkään. Tällöin syntyy happosilikaatti, jonka seurauksena lasi menettää kiiltonsa ja sen läpinäkyvyys vähenee. Lasin rakenne on hajonnut, ja lasi näyttää siltä kuin sen päällä olisi harmaa kerros. Tällainen samentuminen ei ole sallittua. Pinnoitetussa lasissa voi esiintyä ”samentumista” tietyissä valo-olosuhteissa, mikä on luonnollista tuotteelle ja siinä tapauksessa sallittua.
   
 4. Interferenssi-vaikutus: float-lasi on läpinäkyvä, tasapintainen, väritön tai värillinen lasi, jossa on samansuuntaiset tasaiset pinnat. Edellä mainittu voi eristyslaseissa ilmetä optisena interferenssinä, joka muistuttaa sateenkaarta, ns. Brewsterin raitoina / Newtonin renkaina / Jaminin heijastuksina. Tällaista optista ilmiötä ei pidetä laatuvikana.
   
 5. Anisotropia-efekti: lämpökarkaistussa lasissa esiintyy lasin pinta- ja sisäosissa erilainen jännite, minkä vuoksi lasissa syntyy polarisoitu valo ns. kaksinkertaisen valontaittumisen alueilla. Tätä voi esiintyä tietyissä luonnollisissa valo-olosuhteissa heikosti näkyvinä läiskinä, ”leopardijäljitelmänä”. Tällaista optista ilmiötä ei pidetä laatuvikana.
   
 6. Eristyslaseissa, joiden U-arvo (lämmöneristyskyky) on erityisen hyvä, saattaa lasin ulkopintaan muodostua kondensaation vuoksi kosteutta tietyissä olosuhteissa. Kyseistä fysikaalista ilmiötä ei pidetä laatuvikana.
   
 7. Lasipintojen on oltava puhtaat, kun ne kiinnitetään toisiinsa kiinteästi. Pinnoissa voi esiintyä yksittäisiä merkityksettömiä hiukkasia, muttei suurempia läiskiä, likaraitoja tai kerrostunutta likaa. Likaläiskät ja raidat ovat sallittuja, jos ne eivät näy 2 m:n päästä normaalissa päivänvalossa ja 90 asteen kulmasta katsottaessa.
   
 8. Nämä ohjeet koskevat rakennuslasia ja käsiteltyjä lasituotteita, kuten esimerkiksi karkaistua ja laminoitua lasia sekä eristyslasielementtejä. Tuotteiden laatu vastaa kuljetuksen aikana voimassa olevia standardeja, RT-kortteja ja RYL-vaatimuksia. Eristyslaseja koskevat EN 1279 -standardin ja siihen liittyvän erityisohjeen EO 332 vaatimukset.
  Riippumaton kolmas osapuoli määrittelee riitatilanteissa erikoislasin (mm. pinnoitettu lasi ja palonsuojalasi) laadun, jos standardia ei ole.
  Ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu, lasin laatu tarkistetaan kahden (2) metrin päästä (kohtisuoraan lasiin nähden) normaalissa päivänvalossa. Normaalina päivänvalona pidetään aurinkoista päivää, mutta aurinko ei saa paistaa suoraan lasiin eikä korostaa mahdollisia vikoja.