Abiks akna tellijale

Mida peaks teadma enne uute akende ostmist?

Mõtle läbi, millised peaksid olema sinu uue akna omadused:
– soojapidavus
– klaaside päikesekaitse
– mürapidavus
– akna avatavus
– värv väljast ja seest

Kõik need näitajad mõjutavad akende hinda oluliselt. Lisaks tuleks mõelda akende paigaldusele.

Vana akna asendamine uuega on „akna vahetus“ ja veidi kallim lihtsalt „akna paigaldamisest“. Oluline on iseloomustada hoone konstruktsiooni (kivi, paneel või puitmaja), lisada aadress transpordikulude arvestamiseks. Uute ehitiste puhul soovitame paigaldada auru- ja niiskustõkke teibid, vältimaks niiskuse sattumist seinakonstruktsiooni.

Selguse mõttes tasuks asjatundjatelt nõu küsida ja esitada hinnapäring võimalikult täpselt. Pädev müüja oskab juhtida sinu tähelepanu sobivatele võimalustele aga ka riskidele.

Kokkuvõtte punktidest, millega peaks arvestama

– Uue akna omadused: mehaanilised omadused (vastupanu tuulele, lumele ja muudele koormustele), veepidavus, õhuläbilaskvus, heliisolatsioon, soojuslikud omadused (soojapidavus) jms.

– Ventilatsioon (õhuvahetus): tänapäevased aknad on õhutihedad; enne akende vahetust tuleb läbi mõelda, kuidas toimub edaspidi ruumis piisav õhuvahetus ja kas see on energiasäästlik; õhuvahetus on inimeste tervisele väga tähtis.

– Akna paigaldamine: vajalikud lisatööd, s.t akna põskede parandused ja viimistlemine, sisemine aknalaud, väline veeplekk jm.

– Akna ja seina liitekoht: peab tagama akna omaduste kestvuse, s.t olema vajalikul määral ilmastiku- ja veeaurukindel ning soojapidav.

– Kasutatavus: kui lihtne on akent puhastada, kas aken käib lahti, millist hooldust vajab jms.

– Akna välimus: kuidas aken sobib hoone fassaadiga, teiste akendega.

– Garantii: garantii kestus, garantiivälistused, kas müüjaks on tootja või vahendaja, kui suure tõenäosusega vastutab müüja toote eest ka mõne aasta pärast (võiks vaadata ka ettevõtte tegutsemise aega Eestis).

 Normid ja standardid

Aken on ehitustoode ja peab omama CE märgiset. Aknaga peaks olema kaasas või müüja kodulehel kasutusjuhend (muu hulgas juhised akna paigaldamiseks ja hooldamiseks).

Akende kohta kehtib Euroopa standard EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010.

Mugavuse ja väiksema küttekulu nimel tuleb eelistada väiksema soojusläbivusega (ehk nn U-väärtusega) uksi ja aknaid. Võrrelda on mõtet täpselt üht mõõtu ja ühtmoodi jaotatud akende või uste soojusläbilaskvust (näiteks standardmõõtmetega aknaid, 1,23×1,48 meetrit).

Et uute ja rangemate energiasäästu nõuetega toime tulla, peaks standardakna soojusläbivus olema mitte rohkem kui 1,1 (s.t et kui aknast erinevatel pooltel olevate keskkondade temperatuurierinevus on 1 kraad, siis peaks 1 ruutmeetrisest aknapinnast läbikanduv soojushulk olema mitte rohkem kui 1,1 W).

Tänapäevase akna konstruktsioon peaks (minimaalse nõudena) koosnema 3-kordsest klaaspaketist. Kolmest klaasist peaksid kaks olema selektiivklaasid (s.t funktsionaalse pinnakattega klaasid) ning klaaside vahemikud peaksid olema täidetud argoongaasiga.

Üheksa korda mõõda ja üks kord paigalda aken! Kui mõõtmised teeb aknatootja, siis vastutab ta ka paigalduse eest.

Tehtud tööde näited: