Tuletõkke klaasid

image_pdfimage_print

http://klaasmerk.ee/public/files/Pyrodur-Pyrostop.jpg

Kõik tuletõkkeklaasid on vaieldamatult head kaitseks leekide ja suitsugaaside eest (tuleklass E). Kui nõutakse kaitset ka suurte kuumuste eest (tuleklass EI), siis lahenduseks oleks mitmekihilised tuletõkke klaasid Pyrodur ja Pyrostop.

Pilkington Pyrodur/Pyrostop

Tegemist on kirgaste tuletõkke klaasidega, millel on kõrge optiline kvaliteet. Nad koosnevad õhukestest float klaasidest ja nende vahel olevast täiesti läbinähtavatest silikaat kihtidest.

Tule sattudes klaasi pinna lähedusse klaas puruneb kergesti, kuid tuletõkke kiht hoiab klaasi tükid paigal moodustades tõkke leekide ja suitsugaaside vastu. Umbes 120C kuumuses silikaat kiht paisub valge vahu sarnaseks, mis takistab efektiivselt tule levikut.

Mida mitmekihilisem on tuletõkke klaasi koostis, seda aeglasemalt tungib tuli klaasist läbi ja seda aeglasemalt kuumus teiselpool klaasi tõuseb.

Pilkington Pyrodur moodustab loodetava tõkke põlemisgaaside ja leekide vastu ja ka vähendab kuumuse läbimist võrreldes tavaliste klaasidega. Nad on tüübist ja konstruktsioonist olenevalt sobivad E30 ja E60 konstruktsiooniga ehitistesse.

Teatud konstrukstioonides täidavad ka EI15 ja EI30klassi nõudmised. Kõik Pilkington Pyrodur klaasid on turvaklaasid (SFS-EN1363).

Pilkington Pyrostop tagab eriti tugeva tulekaitse EI-klassi konstruktsioonides. Nendes on vähemalt kolm tulekaitse kihti. Tüübist ja konstrukstioonist olenevalt sobivad nad EI30; EI60; EI90 ja isegi EI120 ava täidetesse.

Pilkington Pyrodur ja Pyrostop klaaside tulekaitse kihid on mingil määral UV-kartlikud, seega välisfassaadides kaetakse nad UV-kaitse laminaadiga. Sellest tulenevalt jaotatakse nad ka sise- ja väliskasutatavateks tuletõkke klaasideks.