Müra summutavad klaasid

image_pdfimage_print

http://klaasmerk.ee/public/files/large/Myras-klaasid.jpg

 

Müra on kasvava keskkonna probleem, ennekõike liiklusega tänavate ja raskeliiklusega teede ümbruses. Häiriv hääl tungib peaasjalikult klaasiosade ja ebatihedate ehitusosade vahelt läbi. 
Heliisolatsiooni omadusi võib parandada muutes akendes ja fassaadi klaasides klaase või klaasidevahelisi kaugusi.

Klaaside mõju heliisolatsioonile

Klaasi paksuse kasvatamisega klaasi kaal kasvab ja heli võnked ei saa nii kergelt klaasi liikuma. Klaasi heliisolatsiooni arv kasvab umbes 6 dB kaalu kahekordistumisel. See pädeb madalatest sagedustest kuni koinsidens sageduseni välja. Sellest ilmingust tuleb vastupidine olukord. Kuna paksem klaas on jäigem, koinsidens sagedus on madalam. Kui kasutada 4mm klaasist paksemaid klaase, peab võtma koinsidenssi arvesse. Klaaside omaduslik vibratsioon oleneb klaaside paksusest. Kui aknaklaasid on ühepaksused, siis nad vibreerivad samal sagedusel. Seda kutsutakse olemuslikuks resonantsiks ja see nõrgendab heliisolatsiooni. Kasutades ebasümmeetriat, eripaksusi klaase, probleem väheneb ja akna heliisolatsioon paraneb. Kui mitu klaasi lamineeritakse kokku, painde jäikus väheneb ja üle 1000 Hz heli võnked vähenevad märkimisväärselt, kuna koinsidens sagedus siirdub natuke kõrgemale sagedusalale. Kaks 4mm kokku lamineeritud klaasi summutavad paremini kõrgesageduslikke helisid kui 8mm monoliitne klaas. Madalamatel sagedustel, alla 1000 Hz helides, paremust ei täheldata.

Klaasidevahelise kauguse mõju heliisolatsioonile

Kui klaaside paksus on ette nähtud, siis klaasidevaheline kaugus määratleb olemusliku resonantsi sageduse. Mida suurem vahekaugus, seda madalam resonantsi sagedus. Vahekauguse olemasolul 20mm on resonantsi sageduse vähenemine küllaltki marginaalne. Kasvatades vahekaugust võimalikult suuremaks on heliisolatsiooni paranemine märkimisväärne.

Heliisolatsiooni gruppide tähistamine

Heliisolatsiooni jaotatakse kolme erinevasse gruppi Rw, Rw+C ja Rw+Ctr sagedusalal 100-3150 Hz.

Rw, ilma lisa terminita, kasutatakse kui tegemist on üldise kesksagedusliku ümbritseva keskkonna müraga nagu kõne, muusika, raadio või TV heli.

Rw+C kasutatakse kui heli on kesk-/kõrgesageduslik, näiteks suure kiirusega maantee- ja raudtee liiklus.

Rw+Ctr vajatakse, kui tegemist on madala-/kesksagedusliku müraga nagu raskeliiklus, lennuliiklus, tantsumuusika ja teatud tööstusala.

Seega müra allikast tekitatud helitase ja klaasi heli summutusomadused olenevad sagedustest.

Heliisolatsioon

Kui määratleda konstruktsiooni heliisolatsiooni omadusi, on tähtis selgitada inimese võimet tunnetada heliisolatsiooni erinevusi. Allolev tabel annab üldise pildi kesksageduslike ja madalasageduslike helide tajuvusest.

Helitaseme muutus Katsetatud erinevus: Kesksageduslik heli Katsetatud erinevus: Madalasageduslik heli
± 1 dB  Ei olemärgatavaid muutusi Vähetuntav muutus
± 3 dB  Vähetuntav muutus Tuntav muutus
± 5-6 dB  Tuntav muutus  Kahekordne muutus
± 8-10 dB    Kahekordne muutus